abc80.org

Den här webbsidan är inte här ännu (men när jag såg domänen fanns så var jag tvungen att sno den!!), men här finns ett par preliminära länkar. Jag hoppas samla på teknisk information om ABC-datorerna från Luxor 1978-1986.